SYSTEM MINI CRM

Baza klientów

Skorzystaj z naszej bazy danych klientów, aby zbierać i przechowywać informacje o odwiedzających, takie jak adres e-mail, adres, dzień urodzin i inne.

Szczegółowe dane klientów:

Zarządzanie grupami i dostępami:

Notatki:

Grupy docelowe

Grupuj poszczególnych użytkowników o wspólnych cechach, aby zapewnić bardziej ukierunkowany marketing dla tych grup, na przykład:

  • Wysyłaj potencjalnym klientom kod rabatowy, aby zachęcić ich do kupowania od Ciebie
  • Nagradzaj istniejących klientów za ich lojalność, zapraszając ich na warsztaty


Strony chronione hasłem

Rozwijaj relacje z wybranymi grupami użytkowników, zapewniając im dostęp do stron i obszarów chronionych hasłem.

Dzięki temu możesz nagradzać lojalnych klientów, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych, ponieważ możesz im zaoferować dostęp do uprzywilejowanych informacji, podglądu produktów / wydarzeń, ofert specjalnych i innych.